Bước 2: Khảo sát thực tế, lên bản vẽ thiết kế 2D, 3D (Miễn Phí) và tiến hành đưa ra tính toán chính xác. - ĐIỆN ÁP MÁI

Bước 2: Khảo sát thực tế, lên bản vẽ thiết kế 2D, 3D (Miễn Phí) và tiến hành đưa ra tính toán chính xác.

           

  • Sau khi tư vấn sẽ có nhân viên kĩ thuật liên hệ và hẹn lịch khảo sát.
  • Nhân viên kĩ thuật sẽ tiến hành đo đạc, tư vấn chuyên sâu về kĩ thuật, có các tính toán phù hợp, Chốt các trường hợp khả thi với khách hàng, sau đó chuyển thông tin về phòng thiết kế ra các thiết kế theo nội dung đã thống nhất, trình khách hàng nếu có điều chỉnh thì điều chỉnh cho phù hợp với không gian, mức đầu tư…
  • Sau khi chốt thiết kế và khối lượng tính toán cuối cùng, tiến hành đưa ra báo giá cụ thể, chi tiết chủng loại hàng hóa vật tư.
  • Khi chốt xong báo giá tiến hành lên hợp đồng thi công lắp đặt.
x